Sexta, 10 Abril 2020 | Login
Sexta, 17 Fevereiru 2017 11:07

Fulan ida, Ema Estranjeiru 74 Viola Vistu

DILI: Durante fulan ida Servisu Migrasaun (SM) halo operasaun ba sidadaun estranjeiru sira, konsege deteta ema hamutuk na’in 74 mak viola vistu.

Published in Nasional
MidAd1