Domingu, 25 Agostu 2019 | Login
Sábadu, 21 Janeiru 2017 00:48

Governu Koileta Modo Tahan Fresku iha Ermera

DILI: Ministru Estadu Koordenador ba Asuntu Ekonomiku (MECAE), Eng Estanislau Aleixo da Silva hamutuk ho Vice Ministru Agrikultura no Peskas (MAP), Marcos da Cruz halo koileta ba modo  tahan fresku hosi rai bokur no rai malirin Fatuquero, Gleno, Munisipiu Ermera.

Published in Ekonomia